Det er ikke så lett i seg selv da hele området er fredet.
Men nå er endelig tiden kommet til at første steg i prosjektet settes i gang med rivning av det gamle klubbhuset.

Dette betyr at en større del av anlegget stenges for publikum.
Banen er fremdeles åpen og vil benyttes under hele anleggsperioden.

Se mer om Statens vegvesen sitt prosjekt her: Statens vegvesen bygger utvidet sykkelvei forbi Ferd Stadion