Jeg har ved flere anledninger nevnt at jeg er en stolt styreleder av Monolitten IL og når vår klubb nå er tildelt Frivillighetspris for Frogner bydel 2022 er jeg ikke mindre stolt.
Tusen takk til alle dere frivillige, trenere og lagledere som daglig bidrar til at vi fortjener denne prisen.

Vennlig hilsen Sigurd i. Solem
Styreleder

Bydelens begrunnelse:

«Vinneren fyller alle kravene som er stilt til prisen på folkehelse og frivillighetsaspektet.
Vinneren er et idrettslag som retter seg mot en stor del av den yngre befolkningen i bydelen.
De tilbyr et bredt spekter av ulike aktiviteter og tilbudet er basert på frivillighet. Idrettslaget har en ansatt daglig leder, ellers drives klubben basert på frivillig innsats fra foreldre og andre støttespillere.»

Idrettslaget gratulerer også Nasjonalforeningen for folkehelsen som vi deler prisen med.
Informasjon om de finner du på deres nettside: https://nasjonalforeningen.no