Monolitten er et idrettslag som drives av foreldre. Vi tilstreber en organisering av lagene hvor klubben stiller med trenere og hvor foreldre tar seg av laglederrollen.

Organisering av aldersbestemte lag i Monolitten Innebandy

Monoliten Innebandy har som ambisjon at 

 • Innebandy skal være GØY
 • flest mulig – lengst mulig – best mulig

Monolitten er et idrettslag som drives av foreldre og det er viktig at alle er klar over dette og bidrar så langt som mulig. Vi tilstreber en organisering av laget hvor klubben stiller med trenere, og hvor foreldre tar seg av laglederrollen.

Trener: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treningsøkter og utvikling av spillere. Fra 10 årsklassen tilstrebes det at trener tar ansvar for kamper.

Lagleder: Ansvarlig for praktiske og administrative gjøremål rundt laget gjennom hele sesongen. Bidrar også som hjelpetrener ved behov. På yngre lag er det naturlig at lagleder tar ansvar for kampledelse hvis trener ikke er tilgjengelig.

Lagforeldre: Ressurspersoner rundt laget som bidrar på det sosiale og mentale planet ved å legge til rette for et godt miljø på treninger, kamper og cuper. Lagforeldre bidrar positivt ved å hjelpe laglederne, som ellers i perioder kan oppleve å bli sittende med vel mange oppgaver.

Spond: Monolitten Innebandy bruker Spond (spond.com) som sitt administrative verktøy. Hvert lag har sin egen profil, og her finner man informasjon om treninger, kamper og annet som gjelder laget.

NIFs systemer; Min idrett, Min bandy vi har laget en kokebok for hvordan du skal registrere barn og familiemedlemmer i systemene (se vedlagt fil nederst på siden)

Forventning til spillerne

For at spillerne skal oppleve gode treninger og kamper er det viktig at de stiller forberedt: 

 • har med treningstøy, sko, og egen drikkeflaske (låne køller og briller finnes). 
 • har spist noe mat og drikke senest en time før aktiviteten begynner.
 • er ferdig skiftet og klar for trening før treningen begynner. Møter opp til avtalt tid til kamp.
 • har lyst til å delta på aktiviteten og er motiverte og fokuserte.
 • behandler sine med- og motspillere, trenere, ledere og dommere, samt andre barns foreldre med gjensidig respekt og ydmykhet.

Forventning til foreldre

 • Følger med på Spond og sørger for at spillerne stiller forberedte til trening og kamp, og at de har det de trenger for å delta.
 • Viser barna engasjement. Gjerne komme innom treningen en gang i blant, og stille opp på kamper. Foreldre er de viktigste supporterne, og det betyr enormt mye for barna at foreldrene ser dem spille.
 • Følger ¨Huskeregler for foresatte¨

Huskeregler for foresatte

 1. Møt opp til kamp og trening. Barna ønsker det
 2. Husk at barna trenger god sunn mat i god tid før kamp og trening
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare din datter eller sønn 
 4. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk
 5. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke lagleder under kampen
 6. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
 8. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare resultatet
 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
 10. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – ta initiativ/delta på årlige foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 11. Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy – ikke du
 12. Vis respekt for andre 
 13. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier