Det var en god del tanker omkring Frogner tennis som var utgangspunktet for opprettelsen av tennisavdelingen, under datidens Frognerparken idrettslag (2017-2020). Idrettshjørnet, med tennisanlegget som en stor andel av Frognerparken, ligger lett adkommelig fra knutepunktet på Majorstuen for befolkningen i sentrum og spesielt nærområdet, men viktigst var og er barna og ungdommene rundt om i bydel Frogner.

Det var savnet et rimelig lavterskeltilbud for området som kan introdusere tennisen for en bydel som preges av nysgjerrige på hva tennis er, og som kanskje ikke har funnet seg tilpass i de større og mer populære lagsportene. En del fra mindrestilte familier. Noen med sammenstilte utfordringer. Noe måtte endres, men tennisidretten selv var ikke lydhøre og langt mindre interesserte. Derimot var politikere og kommunen enige om at anlegget fortjente å åpnes mer for allmenheten. Vårt mandat om inkludering hadde tilhold og vi som ildsjeler satt i gang!

Som den lokale tennisklubben arbeider vi for:

  • Inkludering av særlig nærområdets barn og ungdom. Året rundt.
  • Skape lavterskel aktivitet som fremmer samhold på tvers av «nivå», alder og sosiokulturelle barrierer.
  • Opplære medlemmene etter Norges idrettsforbunds modell og etiske standard.
  • Økonomisere barn og ungdoms kursdeltagelse med rett utstyr.
  • Forsvare allmenngjøringen av Frogner tennis i dialog med relevante instanser og aktører.
  • Tale for videreutviklingen av hele idrettshjørnet i Frognerparken.
  • Ved vår breddeklubb takker vi meget for alle medlemmenes støtte, inviterer alle med og satser på alles verdige fremgang sammen i årene som kommer, lokalt på Frogner!