Som ansatt i klubben sender du:

  • Fullt navn
  • adresse
  • mobil og
  • e-post

til vårt regnskapsbyrå Norian på e-post regnskapLarvik@norian.eu

Husk at du også må opprette skattekort/frikort.
Dette kortet må så deles med Monolitten IL.
Hvis ikke så trekkes man automatisk 50% i lønn.
Informasjon her: Frikort/Skattekort

Idrettslaget bruker lønnssystemet Tripletex.
Du får brukernavn og passord på epost så fort Norian har registrert deg.

I Tripletex logger du timene du jobber hver måned og innen den 10. neste måned.
Lønn utbetales den 20. hver måned.
Timer som er registrert for sent, blir utbetalt neste måned sålenge de er registrert innen fristen neste måned.

I Tripletex får du oversikt over alle dine månedslige lønnsslipper.

For hvordan bruke Tripletex se veiledning: Veiledning i Tripletex for trenere