Har du som lagleder/trenger gjort et utlegg for klubben, så fyller du refusjonsskjema og vedlegger kvittering på det som skal refunderes.

Last ned refusjonsskjema

Deretter sender du vedleggene i pdf format til klubbens e-post

NB! Skriv i emnefeltet: » årgang – kontaktperson – gren»
Feks: G2012 – Per Hansen – fotball

Det er leder i hver gren som godkjenner bilagene, så har du spørsmål om godkjenning, kontakt leder i grenen utlegget tilhører.