Klubbens økonomihåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget.

En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetansetapet ved utskriftning av sentrale personer i laget.

Styret i idrettslaget har utarbeidet økonomihåndboken som inneholder klubbens rutiner på økonomiske forhold.

Håndboken omtaler følgende områder:

  • Budsjett
  • Regnskap og kontrollrutiner
  • Inntekter og innbetalinger
  • Kostnader og utbetalinger
  • Lønn og ytelser
  • Revisjon
  • Kontrollutvalg