NIF skriver på http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx:

«Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.»

Det vil hos oss i Monolitten si alle ansatte og frivillige trenere og lagledere i alle grener.

Politiattestansvarlig i idrettslaget er

Styremedlem Raymond Waage-Abrahamsen Send e-post 99533000

Klubben og attest-ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Idrettslaget bruker systemet rightperson for å håndtere politiattester.
Dersom du er ny frivillig i idrettslaget, send en e-post til daglig leder med så legges du inn i systemet.

Daglig leder Christopher Frigaard Send e-post 92413131