Monolitten sin klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboken vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget.

Formålet med klubbhåndboken er å lette den daglige driften i klubben ved at klubbens rutiner er nedfelt og lettere kan etterleves av alle. Den skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt og vise hvordan vi gjør ting.

Håndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Det skal være et levende dokument, og hovedstyret skal sørge for at den stadig oppdateres.
Har du forslag til endringer, kontakt idrettslaget på e-post: post@nick.