Skøyenhallen er en del av Skøyen skole og har adresse Monolitveien 6.

Monolitten disponerer hallen fra mandag til fredag fra kl 16 til 22.
I tillegg benytter Monolitten allidrett onsdager fra kl.14 til16

Innebandygruppen disponerer hallen mandag og onsdag, samt fredager fra 19.00. Innebandykamper i hallen på lørdager.

Håndballgruppen disponerer hallen tirsdag og torsdag, samt fredager til 19.00. Håndballkamper i hallen på søndager.

 

 

Aktivitetsorversikt i hallen