Årgang Navn E-post Mobil Spond
J2015 Lene Therese Evensen Send e-post 975 13 150 Gruppekode
J2013/14       Gruppekode
J2011/12 Mari Berg Kjær Send e-post 917 16 883 Gruppekode
J2010 Dagny Nybø Send e-post 414 41 914 Gruppekode
J2009 Kari Fremstedal Send e-post 934 85 036 Gruppekode
J2008 Per Christian Haaland Send e-post 936 27 887 Gruppekode
J2006/07       Gruppekode
         
G2015 Lene Therese Evensen Send e-post 975 13 150 Gruppekode
G2012/14 Magnhild Synnøve Hatløy Send e-post 482 64 656 Gruppekode
G2010 Magnus Reintz Send e-post 922 66 770 Gruppekode
G2009 Sissel Eng Send e-post 994 88 400 Gruppekode