• Monolitten Idrettslag skal være KLUBBEN som motiverer og inkluderer alle som ønsker å
  utøve idrett i vårt nærområde
 • Idrettslaget skal evne å omfavne utøvere uavhengig av medlemmenes ambisjoner og
  økonomiske ressurser
 • Vi skal fremme idrettsglede og kameratskap til våre medlemmer uavhengig av etnisitet, kjønn
  og alder
 • Klubben skal være nysgjerrig og endringsvillig med tanke på å utvikle vårt idrettstilbud
 • Vi skal være et veldrevet idrettslag med stor grad av profesjonalitet og med sunne
  økonomiske prinsipper
 • Vi skal være en pådriver for utvikling og bruk av lokale idrettsanlegg, samt være en
  konstruktiv pådriver for dette arbeidet mot bydelene, etatene, det politiske miljø og private
  organisasjoner
 • Idrettslaget skal være en attraktiv samarbeidspartner for sponsorer og andre som ønsker å
  støtte opp om det samfunnsansvaret vi tar