Medlem

Alle spillere må registrere seg som medlem. Medlemskapet dekker forsikringer for alle spillere.

Når man har meldt seg inn må man også registrere seg i Spond (kanalen vi bruker for alle lag). Her får man tilgang til sitt årskull og gruppe. Alle lag er delt inn i årskull og herunder i lag.

Betaling

Basis: Fakturering tidlig januar hvert år. Dette grunnet påmeldingsfrist for lag er satt til 31. januar (kretsen).
Klubb pluss: Ved påmelding til aktivitet (november og mars/april).

Basis

Alle som deltar i seriespill og trening betaler en basisavgift. Denne dekker 1 trening i uken (foreldretrening), 1 kamp og draktsett. Prisen er ihensyntatt de kostnader som er forbundet med de forskjellige årgangene.

Pris sesong 2023:

2017 - kr 750,- (oppstart etter sommeren 2023) (ikke serie)
2016 - kr 1500,- (3ér spill) (ikke serie)
2015 - kr 2750,- (5ér spill)
2014 - kr 2750,- (5ér spill)
2013 - kr 3500,- (7ér spill)
2012 - kr 3500,- (7ér spill)
2011 - kr 4000,- (9ér spill)
2010 - kr 4000,- (9ér spill)
2009 - kr 4000,- (11ér spill)
2008 - kr 4000,- (11ér spill)

Basis fra 9ér fotball

Det året man begynner å spille 9ér fotball tar klubben over alle treninger med årgangen. Derfor vil alle spillere få inkludert en klubbtrening ekstra i sin basis. Dette for å sikre at alle skal ha et treningstilbud.

Klubbtrening pluss

Dette er et tilbud klubben har etablert det siste året før å kunne tilby en bedre treningshverdag, utvikling og oppfølging av spillerne. Klubbtrening gjelder 1-2 treninger i tillegg til basis. Hver årgang får tildelt klubbtrener(e) som gjennomfører treningene.

Klubbtrening vinter: gjelder i perioden 1. november t.o.m. 31 mars. Dette koster kr 2 200,-
PS: For kull 2015 og 2016 lages det et eget opplegg.

Klubbtrening sommer: Pris blir presentert senest mars 2023.

Påmelding til klubbtreninger gjøres via Spond under eget årskull. Man betaler ved oppstart av definert sesong.
Merk: Refusjon gis kun ved lengere skade (2 mnd eller mer).

Merk 2: Dersom antall deltakere per kull er lavere enn 10 stk vil disse bli slått sammen med et annet årskull.